20161101_165722.jpg

20161101_170324.jpg

jye0516 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

20160403_181600.jpg  20160403_181532.jpg  20160403_181551.jpg  1459692095385  20160403_181539  

家裡的HVR都是曾大哥割愛給我的,他這次能排除萬難飛到如此的榮譽,真是替他萬分的高興,我要再加油了

jye0516 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

14555832135111438793406  這是第一次自己養比賽鴿,雖然兩光一路都在摸索,但還是沒有讓我丟臉,第六關回來1隻(中區最後回30隻)(成績最後排16等)

 

jye0516 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

CIMG2871  


jye0516 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

CIMG2872  


jye0516 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG2887  


jye0516 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20141226_150334 20141226_150309  


jye0516 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20140906_165223  


jye0516 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Sep 07 Sun 2014 10:33
  • 厚索

 20140906_165325    20140906_165445.jpg 20140906_165407.jpg 20140906_171822.jpg  


jye0516 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

20140826_113409.jpg 20140826_113456.jpg 20140826_113415.jpg 20140826_113621.jpg 20140906_171803.jpg  


jye0516 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

1 2